× Anasayfa HakkındaŞirketlerKurumsalFaaliyet AlanlarıHaberlerBlogİletişim
Sosyal sorumluluk

 

Girişimcilik Etkinlikleri

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, girişimcilerin eğitimi ve iş fikirlerinin ticarileşmesi için düzenlenecek her faaliyette konuşmacı, jüri üyesi, mentor, danışman ve meslek mensubu olarak görev alırız. Ülkemizin girişimcilik endeksinde daha üst sıralara çıkması, bu kültürün daha geniş halk kitlelerine yayılabilmesi için liselerde, üniversitelerde, STK’larda ve meslek odalarında markalaşma, girişimcilik ve sosyal medya üzerine eğitimler, seminerler ve workshop’lar düzenleriz.

Düzenli Etkinlikler

Sosyal medya, girişimcilik, turizm ve otelcilik konularında belirli dönemlerde etkinlikler düzenleriz. info@iamglobalgoc.com adresinden etkinlikler hakkında haberleri isteyebilirsiniz.

Gençler ve İş Süreçleri

I am Global olarak, ilgi alanımızdaki tüm sektörlere iş gücü oluşturan üniversite ve liselerden gençlere eğitim, staj ve iş olanakları sunarız. Gücümüze güç kattıklarına inanırız.